Metodikk

Kurset er lagt opp slik at elevene skal lære gjennom praktisk arbeid. I undervisningen brukes teori som grunnlag for det praktiske arbeidet og oppgavene. Det gis undervisning på mest mulig individuelt grunnlag som kan tilpasses den enkelte elev. Elevene skal gjennom kurset lage sin egen webside hvor de presenterer seg selv og sine grafiske- og webarbeider som de har laget i praksisperioden. De skal også lage sin egen blogg.

Kursets tempoplan tilsier at kurset vil gå over tre måneder som er normal bindingstid for praksisplasser. Ved behov kan både undervisningstid, kunnskaps-mengde og praksisplassens varighet justeres (maksimalt inntil 10 måneder). Dette både i de tilfeller hvor eleven bruker lang tid på å tilegne seg kunnskap, og i tilfeller hvor eleven viser god forståelse og det er ønskelig å gå dypere inn i emnene.

Det vil bli lagt vekt på forståelse av engelsk som er data-verdens "offisielle" språk, men vi har også undervisningsmateriell både på norsk og engelsk. Vi har egenutviklede kurshefter for alle disipliner som hovedsakelig er problembaserte (PBL). Undervisningen legger stor vekt på praktiske erfaringer hvor konkrete oppgaver gis som skal løses teknisk.

Kursinnhold

1. Datakunnskap og Internett

- Grunnleggende datakunnskaper og innføring i
Internettbruk med Internet Explorer/Mozilla Firefox

- Etikk, nettvett og opphavsrett (copyright) til bilder og informasjon, layout og kildekode for nettsteder

- Sosiale medier som Facebook, msn og blogging

- Sikkerhetskopiering

2. Innføring i HTML og CSS

- Lære å lage enkle websider i HTML/CSS (og Flash)
- Forstå hva HTML* er, og hvordan det fungerer
- Forstå hva CSS* og hvordan stilark fungerer

*HTML (Hypertext Markup Language)
*CSS (Cascading Styles Sheets)

3. Dreamweaver

- Innføring i programmet Dreamweaver
- Lære å lage hjemmesider med Dreamweaver
- Lære funksjonene i programmet

4. Photoshop

- Bildebehandling (retursjering og manipulasjon)
- Klargjøring av bilder for bruk på websider
- Klargjøring av bilder til trykk

5. Flash

- Innføring i Flash
- Lære å lage enkle Flash-animasjoner i Flash
- Lære å lage en enkel webside i Flash

6. Planlegging av en webside

- Lære om fasene i et webprosjekt
- Oppgaver og praktiske øvelser i planlegging

7. Forståelse av webserver

- Grunnleggende forståelse av hvordan en webserver fungerer.

Elevene skal lage egne websider som legges ut på Internett (alternativt brennes på en cd/dvd-plate). Disse sidene vil gjennom kurset utvikles etter hvert som elevene tilegner seg ny kunnskap. Prosjektet til hver elev vil vise hvor mye han/hun har lært i løpet av praksisperioden og kan fungere som en digital CV.

Praktisk

- Innføring i web & grafisk design.
- Lære å bruke verktøy for produksjon av websider
( HTML, Dreamweaver, Photoshop og Flash, wordpress)
- Lage egne websider. Elevene har hvert sitt webprosjekt med sin egen webside med blogg
- Publisere og oppdatere websider. Praktiske øvelser tilsvarende en jobbsituasjon.
- Produksjon av materiale for trykk

Applikasjoner

- Adobe Photoshop (bildebehandling)
- Adobe Dreamweaver (websider)
- Adobe Flash (animasjoner)
- Wordpress (webapplikasjon)
- Microsoft Windows operativsystem
- Internet Explorer / Mozilla Firefox
- Litt PHP på Linux server og Windows Server

Målsetning

Kurset i web & grafisk design skal gi elevene kunnskap om prosessen bak det å lage websider. Elevene skal lære å bruke programmer som Dreamweaver, Photoshop og Flash i tillegg til enkel HTML og CSS-koding. Målet er at elevene skal lære å lage websider og blogger, samt å kunne oppdatere og videreutvikle sidene. Elevene skal gjennom praktisk arbeid bruke de forskjellige programmene for å lage gode websider. Gjennom kurset skal elevene gjennomføre et webprosjekt, og utvikle og oppdatere dette gjennom praktisk arbeide og oppgaver. Disse prosjektene kan senere brukes som referanse for hva elevene har tilegnet seg i løpet av kurset. Den enkelte elev lager sin egen mappe over alle arbeidene som er blitt laget i løpet av året slik at dette kan fungere som en portefølje ved en jobbsøknad eller eventuelt inntak på en kreativ fagskole o.l.

Rammebetingelser

Kurset i web & grafisk design er ment å ha praksisplasser for ungdom i alderen 15-22 år. Praksistiden er på minst 3 måneder, og kan forlenges inntil 10 måneder totalt. Både undervisningen og praksis vil foregå på dagtid (09:30 - 15:30). Et eget kursbevis skal dokumentere ferdigheter og tilegnede kunnskaper. Periodevis har ungdommene fått oppdrag i web & grafiske design fra bydelene, det private næringsliv og enkelte veldedige organisasjoner, slik at elevene kan lage sider som er ment benyttet profesjonelt og få erfaring med både kravspesifikasjoner, formgivning, design og tidsfrister.

Litteraturhenvisninger

Bli kjent med Adobe Photoshop
ISBN: 978-82-7772-319-8

Innføring i Flash
ISBN: 82-7772-248-6

HTML & CSS Guiden
ISBN: 82-412-0491-4

HTML - en referanse
ISBN: 978-82-772-320-4

HTML 5 W3C Recommendation 28 October 2014
Internett W3C org: http://www.w3.org/TR/html5/

CSS 3 Working group
Internett W3C org: http://www.w3.org/Style/CSS/

---------------------------------------------

Copyright © Riverside ungdomshus
Sist oppdatert: 18.03.2015