Praksisplasser

Riverside ungdomshus har praksisplasser for ungdom som av forskjellige årsaker står uten skole eller arbeid. Vi har fokus på gode rutiner og opplevelsen av mestring.  Praksislederne og ungdomsteamet har et tett samarbeid rundt ungdommene som er i praksis. All ungdom som er i praksis skal ha minimum 3 samtaler med en av de som jobber i ungdomsteamet, mange velger å ha samtaler jevnlig. I disse samtalene har vi fokus på hva ungdommen ønsker å gjøre når de er ferdig i praksis. Vi hjelper også ungdommen med å finne ut av hvor i systemet de kan henvende seg for å få hjelp med andre type spørsmål.

Når ungdom har fullført arbeidspraksis vil de få en attest som beskriver hva de har lært.

Ungdom som er i arbeidspraksis mottar individstønad fra NAV. Det er NAV som fatter vedtak, og som avgjør om ungdommen er i målgruppen for arbeidspraksis.

 

Ønsker du arbeidspraksis – ta kontakt med ungdomsteamet.

 

Sist oppdatert: 01.03.2011 © Riverside ungdomshus