Logo Mangfold og Dialog

Mangfold & Dialog

I begynnelsen av 2006 var det store demonstrasjoner og protester blant muslimer over hele verden i forbindelse med karikaturtegninger av profeten Muhammed. Som følge av dette ble det registrert noen motsetninger og konflikter mellom ulike ungdomsmiljøer på bydelens skoler og fritidsarenaer. For å være i forkant og hindre slike konflikttilstander som ble observert mellom ungdommer andre steder i verden kom ideen om å starte prosjektet mangfold og dialog. Hovedmålet med prosjektet er å skape et oppvekstmiljø som er preget av positive holdninger og verdier til det norske samfunn og bydelens mangfold, samt fremme dialog som kommunikasjonsform mellom ungdommer i bydelen.

I regi av prosjektet mangfold og dialog blir det tilbudt ulike aktiviteter både på skolene i bydelen og på Riverside Ungdomshus.

Peacekeeperkurs: Vi tilbyr kurs i megling og konflikthåndtering på skolene i bydelen. Kurset gir ungdommene grunnleggende ferdigheter innen konflikthåndtering og forebygging av konflikter. Ungdommene som gjennomfører kurset vil få tildelt kursbevis og sertifikat som skolens peacekeeper.

Jobbsøkerkurs: Kurset er et tilbud til ungdom som ønsker å få oversikt over jobbsøkerprosessen. Ungdommer som gjennomfører kurset får utdelt kursbevis. Kursene blir annonsert og gjennomført på Riverside Ungdomshus.

Ungdomskonferanser: Det har blitt arrangert ungdomskonferanse i desember 2006, 2007 og 2008. Temaer som vold, rus, og kriminalitet, grunnleggende verdier i hverdagen, diskriminering, tvangsekteskap, homofili, bruk av hijab, vennskap, konflikthåndtering, skjønnhetsidealer og respekt har blitt drøftet og diskutert.

Ungdomsutveksling – internasjonalt arbeid: Tanken bak utveksling er å gi ungdommene internasjonale erfaringer. I 2007 ble det gjennomført en utveksling med ungdommer fra Bosnia.

Art – kurs (Agressjon replacement traning ): Bydelen i samarbeid med skolen tilbyr kurs i Art. Art er en metode som kan bidra til å styrke sosial kompetanse, samt erstatte asosial og aggressiv atferd.

Bolig - utdanning - og personlig økonomikurs: Disse kursene blir arrangert på Riverside Ungdomshus etter behov.

(Prosjektet mangfold og dialog er underlagt enhet for Ungdom og Kvalifisering i Bydel Gamle Oslo).

Spørsmål kan rettes til:
Lars Høgmo, Tlf. 95466917,
Epost: lars.hogmo@bgo.oslo.kommune.no
Silvia Thorud, Tlf. 94867946,
Epost: silvia.thorud@bgo.oslo.kommune.no

Ungdomskonferansen

På plasa hotell ble ungdomskonferansen en stor hit. Mange ungdommer deltok og utvekselt erfaringer.

Sist oppdatert: 01.03.2011 © Riverside ungdomshus