Last ned våre brosjyrer

Brosjyre for Web- og grafisk design

Praksisplass på web- & grafisk-avdeling

"Praksisplassene på web- & grafisk avdeling skal gi ungdommene kunnskap om prosessen bak det å lage egne nettsider (dynamiske og statiske), men også forståelse for produksjon av grafikk som skal til brukes til trykksaker som plakater, brosjyrer, visittkort og liknende. Elevene skal lære å bruke programmer som Photoshop, Dreamweaver og Flash. Nettsøk, netthandel og nettvett er også sentrale temaer" [..]

Last ned

Brosjyre for IKT

Praksisplass på ikt-avdelingen

"Praksisplassene på IKT-verkstedet skal gi ungdommene en grunnleggende forståelse for hva en PC er og hvordan den fungerer. De skal kunne sette sammen en PC fra komponenter, samt å lære om grunnleggende feilsøking, så som korrupte drivere og maskinvarefeil og skille mellom disse. De vil også lære å installere operativsystem, koble datamaskiner opp i nettverk (TCP/IP) og koble til skrivere og annet utstyr [..]"

Last ned

Brosjyre for Ungdomsinfo og internettcafé

Ungdomsinfo og internettcafé

"Hvem kan bruke Riverside?

Riverside ungdomshus er et sted i sentrum for deg mellom 15 og 22 år. Hos oss kan du komme og låne en av våre PC'er til å surfe på nettet eller skrive søknader, oppgaver brev eller det du måtte trenge. Vi har også kurs i personlig økonomi, jobbsøking, nettvett og netthandel. Både på og utenfor huset arrangerer vi også turer og andre aktiviteter" [..]

Last ned

Brosjyre for Ungdomsteamet

Ungdomteamet

"Ungdomsteamets overordnede målsetning er å drive sekundær- og tertiærforbyggende arbeid i ungdomsmiljøer. Vår målgruppe er ungdom i alderen 16-21 år som oppsøker Riverside, som bruker sentrum som fritidsarena eller som har arbeidspraksis på Riverside." [..]

Last ned

Sist oppdatert: 13.08.2015 © Riverside ungdomshus